استاندارد ملی ایران به شماره 5718 : استاندارد استفاده از پودر سنگ به عنوان خوراک دام و ماکیان

از آنجایی که در حدود ۱۰ درصد از مواد خشک بدن مرغ و در حدود ۳۵ درصد از مواد خشک تخم‌مرغ از املاح تشکيل شده است، از اين‌رو تغذیه ماکیان با املاح کافی بسیار حائز اهمیت می باشد. در حدود 97 درصد پوسته تخم مرغ از کلسیم کربنات تشکیل شده است. وزن پوسته در حدود 6 گرمRead More

مزایای مصرف پودر سنگ در خوراک دام و ماکیان

سنگهای آهکی یا لایم استون (Limestone) مانند سنگ جوشقان و سنگ کریستال، از آنجایی که حاوی مقدار زیادی کربنات کلسیم با فرمول مولکولی CaCO3 هستند، عموماً به صورت پودر سنگ (مانند پودر سنگ جوشقان) به عنوان خوراک دام و ماکیان جهت تامین کلسیم مورد نیازشان مورد استفاده قرار می گیرند. سنگ آهک کلسیمی مانند سنگRead More

کاربرد پودر سنگ به عنوان غذای ماکیان و طیور

از آنجایی که در حدود ۱۰ درصد از مواد خشک بدن مرغ و در حدود ۳۵ درصد از مواد خشک تخم‌مرغ از املاح تشکيل شده است، از اين‌رو تغذیه ماکیان با املاح کافی بسیار حائز اهمیت می باشد. در حدود 97 درصد پوسته تخم مرغ از کلسیم کربنات تشکیل شده است. وزن پوسته در حدود 6 گرمRead More